Chính sách giao nhận vé

ĐẶT CHỖ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web của VEVIP.vn hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ VEVIP.vn để mua vé máy bay trên các Hãng hàng không truyền thống theo các tiêu chí (ví dụ: đường bay, ngày bay) do người sử dụng lựa chọn.

1. Người sử dụng thực hiện việc ĐẶT CHỖ thông qua webiste của VEVIP.vn hoặc thông qua VEVIP.vn bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

2. Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng VEVIP.vn khi thực hiện việc ĐẶT CHỖ với VEVIP.vn.

3. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho VEVIP.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ VEVIP.vn:

Thông tin cá nhân của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng mua vé cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng vé;

• Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung;

• Thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế VAT;

• Hình thức thanh toán;

4. Việc ĐẶT CHỖ có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.

5. Để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần cung cấp số một số thông tin liên quan tới việc lựa chọn vé máy bay của Người sử dụng như dưới đây:

• Nơi khởi hành và nơi đến;

• Ngày khởi hành, ngày trở lại;

• Số lượng người lớn (từ 12 tuổi trở lên), số lượng trẻ sơ sinh (0-2 tuổi), trẻ em (2-12 tuổi).

6. Khi bắt đầu thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần kiểm tra và đảm bảo sự chính xác của tất cả các dữ liệu đã cung cấp. Khi quyết định thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng cần đặc biệt chú ý tới các thông tin có liên quan tới Giá vé, Phí dịch vụ, Tổng chi phí, điều khoản, điều kiện sử dụng vé máy bay của Hãng hàng không cung cấp dịch vận chuyển và Điều khoản sử dụng VEVIP.vn.

7. Giá vé mà Người sử dụng nhận được từ Trung tâm hỗ trợ VEVIP.vn hoặc từ VEVIP.vn website là do VEVIP.vn xây dựng và VEVIP.vn không đảm bảo rằng Giá vé này sẽ cố định. Giá vé chỉ được đảm bảo tại thời điểm xuất vé. Điều khoản này không áp dụng đối với Phí dịch vụ của VEVIP.vn.

8. Thời hạn xuất vé cho các ĐẶT CHỖ vé máy bay cần tuân theo thời hạn được quy định bởi các Hãng hàng không. Thời hạn này có thể được thay đổi, rút ngắn và Người sử dụng cần tuân theo các thời hạn này.

9. Sau khi Người sử dụng đã nhận được xác nhận về việc ĐẶT CHỖ, xác nhận về việc đã nhận được thanh toán từ VEVIP.vn, nếu Giá vé hoặc thời hạn xuất vé thay đổi VEVIP.vn sẽ ngay lập tức thông báo lại cho Người sử dụng.

Trong trường hợp này Người sử dụng có quyền: Chấp nhận trả thêm tiền chênh lệch thực hiện việc ĐẶT CHỖ, thực hiện việc thanh toán và xuất vé theo thời hạn xuất vé mới hoặc hủy việc ĐẶT CHỖ.

Trong trường hợp Người sử dụng quyết định hủy việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng sẽ nhận lại toàn bộ số tiền đã trả cho VEVIP.vn.

Hãng hàng không chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thay đổi giá vé cũng như thời hạn xuất vé dẫn tới việc Người sử dụng hủy việc ĐẶT CHỖ.

VEVIP.vn không chịu trách nhiệm về những chi phí có thể xảy email ra cho Người sử dụng do việc hủy ĐẶT CHỖ. VEVIP.vn cũng không chịu trách nhiệm nếu ĐẶT CHỖ bị Hãng hàng không hủy vì lý do VEVIP.vn không thể liên hệ với Người sử dụng hoặc Người sử dụng không trả lời emai, điện thoại.

Người sử dụng chấp thuận rằng Hãng hàng không có thể thay đổi lại thời hạn mua vé và thời hạn mua vé mới chỉ cách thời điểm nhận thông báo một khoảng thời gian rất ngắn.

10. Người sử dụng chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin trong mục 3 ở trên cũng như các tham số cho việc lựa chọn các chuyến bay. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng: Sau khi ĐẶT CHỖ, nếu các thông tin và tham số thay đổi, Người sử dụng có thể phải thực hiện một ĐẶT CHỖ mới.

Trong trường hợp này, VEVIP.vn không đảm bảo rằng các thông tin về chuyến bay, Giá vé, ngày bay, hành trình sẽ giống như các thông tin mà VEVIP.vn đã gửi tới Người sử dụng trong ĐẶT CHỖ cũ.

11. Người sử dụng đồng ý rằng một số giao diện của trang web VEVIP.vn có thể đưa ra một số tư vấn về các chuyến bay.

Các tư vấn này được thực hiện hoàn toàn vì mục đích phục vụ cho các chương trình khuyến mại và Người sử dụng hoàn toàn có thể chấp nhận hay từ chối các tư vấn này.

Việc lựa chọn hay từ chối các tư vấn này là quyền của Người sử dụng và VEVIP.vn không chịu trách nhiệm về các lựa chọn của Người sử dụng.

12. Việc ĐẶT CHỖ của Người sử dụng sẽ được VEVIP.vn xác nhận bằng cách gửi cho Người sử dụng một email và tin nhắn điện thoại (SMS) với nội dung bao gồm Mã đặt chỗ trên VEVIP.vn và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay đã đặt.

Trong trường hợp việc ĐẶT CHỖ thực hiện thông qua trung tâm hỗ trợ VEVIP.vn, thông tin về Mã đặt chỗ trên VEVIP.vn và toàn bộ các thông tin có liên quan tới các chuyến bay sẽ được nhân viên của trung tâm hỗ trợ VEVIP.vn truyền tải tới Người sử dụng và sau đó được gửi tới Người sử dụng bằng email và SMS. Cụ thể, xác nhận về việc ĐẶT CHỖ sẽ bao gồm các thông tin sau:

• Mã đặt chỗ (mã xác nhận);

• Ngày hết hạn ĐẶT CHỖ (ngày thanh toán);

• Tổng chi phí, bao gồm Giá vé và Phí dịch vụ;

• Hành trình;

• Các hình thức thanh toán có thể. Nếu người sử dụng chưa chọn hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng và chưa thanh toán cho ĐẶT CHỖ;

• Thông tin về người sử dụng vé máy bay theo thông báo từ Người sử dụng;

• Các thông tin khác liên quan đến vé máy bay;

13. Trong xác nhận ĐẶT CHỖ mà VEVIP.vn gửi tới Người sử dụng có đường link dẫn tới trang web VEVIP.vn Người sử dụng có thể đọc nội dung Điều khoản sử dụng này bằng cách bấm con chuột máy tính vào mục Điều khoản sử dụng trong phần footer của trang web VEVIP.vn.

Điều khoản sử dụng VEVIP.vn cũng có thể được Trung tâm hỗ trợ VEVIP.vn thông báo trực tiếp tới Người sử dụng.

Bằng việc thanh toán để thực hiện việc ĐẶT CHỖ, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã hiểu và chấp thuận các điều khoản của Điều khoản sử dụng VEVIP.vn.

14. Xác nhận ĐẶT CHỖ mà VEVIP.vn gửi tới Người sử dụng không phải là vé máy bay và không có giá trị để thực hiện các chuyến bay.

15. Tổng chi phí, bao gồm Giá vé máy bay và Phí dịch vụ, được tính bằng đơn vị là Đồng Việt Nam đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

16. Người sử dụng sẽ nhận được vé máy bay điện tử sau khi đã thực hiện việc thanh toán trong thời hạn ĐẶT CHỖ có ghi trong xác nhận ĐẶT CHỖ và số tiền thanh toán phù hợp với điều khoản C, mục 9 của Điều lệ sử dụng VEVIP.vn.

17. Người sử dụng hiểu rằng việc cung cấp đầy đủ thông tin vào mục Thanh toán theo yêu cầu trong xác nhận ĐẶT CHỖ sẽ là cơ sở để thực hiện việc ĐẶT CHỖ. Bất kể sự chậm trễ, cung cấp thiếu thông tin nào cũng có thể dẫn tới tình trạng không thực hiện được việc ĐẶT CHỖ.

18. Việc thanh toán một phần của Tổng chi phí hoặc thanh toán sau thời hạn ĐẶT CHỖ đồng nghĩa với việc chưa thanh toán.

1. Người sử dụng có thể mua vé máy bay theo hình thức ĐẶT CHỖ, YÊU CẦU ĐẶT VÉ cho bản thân Người sử dụng hoặc cho một bên thứ ba khi:

• Người sử dụng có đủ năng lực để thực hiện và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình;

• Người sử dụng cung cấp thông tin thật về cá nhân hoặc về hành khách (bên thứ ba);

• Người sử dụng hoặc hành khách có đầy đủ giấy tờ hợp pháp phục vụ cho việc đi lại;

• Người sử dụng sử dụng thẻ tín dụng mà bản thân Người sử dụng là chủ sở hữu hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu để thực hiện việc thanh toán vé máy bay.

Người sử dụng hiểu rằng, việc sử dụng thẻ tín dụng giả hoặc lấy trộm là hành vi vi phạm Bộ Luật Hình sự;

2. VEVIP.vn thực hiện việc xuất vé máy bay sau khi đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán từ Người sử dụng trong giờ làm việc của VEVIP.vn và phù hợp với các quy định trong Điều khoản sử dụng.

Phụ thuộc vào hình thức thanh toán và trong một số trường hợp nhất định, VEVIP.vn có thể thực hiện việc xuất vé ngoài giờ làm việc. Thông tin về ngày nghỉ lễ, ngày Trung tâm hỗ trợ VEVIP.vn không làm việc được thông báo trên trang web của VEVIP.vn và có thể sẽ được thông báo bằng điện thoại tới Người sử dụng.

Với những vé có thời hạn xuất vé trùng với những ngày nghỉ, VEVIP.vn có thể sẽ thực hiện việc xuất vé cho Người sử dụng vào những ngày trước đó.

3. VEVIP.vn sẽ gửi vé máy bay điện tử tới Người sử dụng qua email trong ngày mà vé điện tử được xuất. VEVIP.vn không chịu trách nhiệm về việc Người sử dụng không nhận được vé điện tử do Người sử dụng cung cấp địa chỉ email sai.

Trong trường hợp không nhận được vé máy bay, Người sử dụng nên kiểm tra lại các chương trình chống virus, chống spam xem các chương trình đó có ngăn cản việc nhận vé máy bay không hoặc liên hệ với VEVIP.vn